ขายคอนโดรีเจ้นท์บางซ่อนตึก B หลายห้อง

ขายคอนโดรีเจ้นท์บางซ่อนตึก B หลายห้อง
Contact Info Name: 094-789-2253 .... / Telephone: 094-789-2253
Project Name Regent Home 28
Size of the area 28 sq.m.
On the floor 28th floor
Pricing ฿ 1,120,000

Building B
0425 =1,120,000
0428 =1,120,000
0435 =1,120,000
0436 =1,120,000
0506 =1,100,000
0526 =1,120,000
0529 =1,120,000
0533 =1,120,000
0617 =1,120,000
0926 =1,160,000
0931 =1,140,000
0932 =1,140,000
0933 =1,140,000
1131 =1,160,000
1206 =1,160,000
1301 =1,100,000
1305 =1,110,000
1401 =1,100,000
1431 =1,150,000
2331 =1,220,000
2335 =1,240,000
2429 =1,230,000
2448 =1,220,000
2533 =1,230,000
2534 =1,230,000
2636 =1,230,000
2703 =1,230,000
2941 =1,190,000
2947 =1,190,000
2948 =1,190,000

Combine units

B0707-0708 =2,120,000
B0821-0822 =2,200,000
B1151-1152 =2,160,000
B1507-1508 =2,280,000
B2237-2238 =2,160,000
B2437-2438 =2,160,000
B2607-2608 =2,350,000