ขายคอนโดรีเจ้นท์บางซ่อนตึก C หลายห้อง

ขายคอนโดรีเจ้นท์บางซ่อนตึก C หลายห้อง
Contact Info Name: 094-789-2253 .... / Telephone: 094-789-2253
Project Name Regent Home 28
Size of the area 28 sq.m.
On the floor 28th floor
Pricing ฿ 1,100,000

Building C
0827 =1,100,000
0828 =1,100,000
1911 =1,220,000 [ ]
1912 =1,190,000 [ ]
2024 =1,140,000
2403 =1,160,000
2404 =1,160,000
2406 =1,160,000
2407 =1,160,000
2427 =1,160,000
2429 =1,160,000
2438 =1,160,000
2440 =1,160,000
2542 =1,180,000
2543 =1,180,000
2602 =1,180,000
2614 =1,180,000
2615 =1,180,000
2631 =1,180,000
2711 =1,220,000 [ ]
2713 =1,120,000
2714 =1,120,000

 

combine units

C2533-2534 =2,250,000