ขายคอนโดรีเจ้นท์บางซ่อนตึก D หลายห้อง

ขายคอนโดรีเจ้นท์บางซ่อนตึก D หลายห้อง
Contact Info Name: 094-789-2253 .... / Telephone: 094-789-2253
Project Name Regent Home 28
Size of the area 28 sq.m.
On the floor 20th floor
Pricing ฿ 1,100,000

Building D
1208 =1,100,000
1231 =1,100,000
1237 =1,100,000
2003 =1,140,000
2037 =1,140,000
2044 =1,140,000
2402 =1,140,000
2440 =1,140,000
2732 =1,100,000
2734 =1,220,000 [ ]
2742 =1,100,000

Combine units

D2211-2212 =2,120,000
D2709-2710 =2,120,000