ขายคอนโดบางซ่อนตึกA

ขายคอนโดบางซ่อนตึกA
ข้อมูลติดต่อ ชื่อ: 094-789-2253 .... / เบอร์โทรศัพท์: 094-789-2253
ชื่อโครงการ Regent Home 28
ขนาดพื้นที่ 28 ตร.ม.
ชั้นที่ ชั้น 28
ราคา ฿ 1,140,000

Building A
0405 =1,140,000
0406 =1,140,000
0412 =1,140,000
0413 =1,160,000
0414 =1,170,000
0440 =1,200,000 [ ]
0444 =1,140,000
0445 =1,140,000
0446 =1,160,000
0640 =1,220,000 [ ]
0646 =1,180,000
0714 =1,200,000
0740 =1,230,000 [ ]
0751 =1,160,000
0840 =1,250,000 [ ]
0905 =1,180,000
0920 =1,180,000
0921 =1,180,000
0929 =1,180,000
0930 =1,180,000
0931 =1,180,000
1046 =1,220,000
1140 =1,270,000 [ ]
2511 =1,300,000
2532 =1,320,000
2540 =1,360,000 [ ]
2546 =1,330,000
2619 =1,330,000
2620 =1,330,000
2621 =1,330,000
2622 =1,330,000
2623 =1,330,000
2624 =1,330,000
2634 =1,330,000
2645 =1,330,000
2807 =1,320,000
2825 =1,330,000